ИЗЛЕЗЕ НОВАТА МИ КНИГА "ДИАГНОЗА: БЪЛГАРИН В ЧУЖБИНА"

ИЗЛЕЗЕ НОВАТА МИ КНИГА "ДИАГНОЗА: БЪЛГАРИН В ЧУЖБИНА"
(за повече информация кликнете върху снимката)

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

ИСТИНСКИЯТ ПИСАТЕЛ..


Господи, какво значи да си писател...
Никога няма да забравя оня миг, когато се озовах, като студент във Великотърновския университет и председател на създадения от нас, група влюбени в книгата момчета и момичета и преподавателя ни Анчо Калоянов кръжок " Ръсате", пред кафенето на писателите на улица "Ангел Кънчев" №5.
Треперех. Това усещане съм съхранил и до днес. Треперех целият.
И до ден днешен чуя ли я тази дума "писател", се разтрепервам.
И винаги това мое състояние е съпроводено с картината, която в този миг виждам само аз - един планински бистър извор. И една жена...
И един мъдър глас:" Жената е като планински извор. Пристига пътникът, жаден, жаден, пада на колене, почиства падналите във водата листа, после се навежда и пие, пие, та чак кокалите на гърба му пукат... После става и си тръгва. След него идва друг пътник, и той жаден, жаден, и той се навежда, и той отпъжда падналите листа и той пие, пие, та..."
Ех, Казандзакис...
Той се е родил на вчерашния ден.
Да, просто един писател.
Един мъдрец, който с думи спасява света.
Но какъв писател, какъв мъдрец...
Димо Райков

Няма коментари: